شاید کمتر کسی اطلاع داشته باشد که فقط در کشور ایران سالانه بیش از ده هزار اختراع جدید به ثبت رسمی در اداره ی ثبت اختراعات ایران می رسد. یکی از ویژگی های اختراعی که قرار است به ثبت رسمی برسد باید این باشد که در سطح جهان جدید بوده و برای اولین بار ارائه شده باشد. لذا این تعداد زیاد اختراعاتی که در سطح دنیا جدید تشخیص داده شده اند، جای بسی حسرت و تاسف است که در سطح جامعه به تولید نمی رسند تا کیفیت زندگی مردم را ارتقا بخشند و دردی از جامعه دوا کنند. مشکلات زیادی در مسیر تبدیل ایده به محصول وجود دارد و من به عنوان کسی که در این راه قدمی هرچند کوچک برداشته و تا کنون به عنوان مشاور در کنار بیش از 100 مخترع ایرانی بوده است، با ایجاد وبسایت خانه مخترعین ایران سعی در هموار کردن اینگونه مشکلات و پر کردن خلاء بزرگی که در پیش روی مخترعین کشور عزیزمان قرار دارد، داشته ام و امیدوارم مخترعین عزیز ایران زمین، خانه مخترعین ایران را خانه ی خود بدانند و این وبسایت به معنای واقعی «خانه ی مخترعین ایران» باشد. خدمات بسیار زیادی در این مسیر قابل ارائه است که انشاا… به یاری خداوند و همکاری جامعه ی مخترعین کشور رفته رفته بسط خواهد یافت تا شاهد تولید اختراعات ایرانی و استفاده ی عمومی آن ها باشیم که این مهم می تواند بخش زیادی از مشکلات کشور و مردم عزیزمان را حل کند و من از این نظر به توانمندی های مخترعین بزرگ کشورم ایمان دارم.

امید حامدتابعی، مهر ماه 1397